Метою курсу є опанування студентами науково-теоретичних основ та вивчення прогресивних практичних досягнень по створенню комфортного урбанізованого середовища на базі всебічного обрахування природно-кліматичних чинників, закономірностей створення штучного середовища, збереження рівноваги природного і штучного середовища.

 Завдання курсу. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:основні нормативи та методи щодо  аналізу містобудівної ситуації з екологічних позицій;

вміти: проектувати та створювати комфортне міське середовище