ЛІТЕРАТУРА

Кодекси, Закони України

 1. Кодекс законів про працю України.
 2. Земельний кодекс України.
 3. Водний кодекс України.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 5. Кримінальний кодекс України.
 6. Кодекс Цивільного захисту України.
 7. Закон України «Про охорону праці».
 8. Закон України «Про пожежну безпеку».
 9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
 10. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
 11. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
 12. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
 13. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 14. Закон України «Про цивільну оборону».
 15. Закон України «Про колективні договори і угоди».
 16. Закон України «Про дорожній рух».
 17. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
 18. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки».
 19. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».
 20. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття».

Постанови Кабінету Міністрів України

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадку в невиробничого характеру» (зі змінами).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 № 137 «Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994 «Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.1992 № 442 «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35 «Про затвердження технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском».

Накази Міністерства освіти і науки України,

Міністерства охорони здоров’я України,

Міністерство надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків  Чорнобильської катастрофи

 1.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001  № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах».
 2.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001  № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».
 3.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами).
 4.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2013 № 110 «Про проведення підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності».
 5.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.03.2013 № 378 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України».
 6.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 564 «Деякі питання організації проведення навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності».
 7.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.1994 № 263 «Про затвердження переліку робіт, де є потреба професійному доборі».
 8.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій».
 9. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 № 256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок».
 10.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993 № 241 «Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками».
 11.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 № 46 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх».
 12.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.06.1996 № 59 «Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми».
 13.  Правила охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків  Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001р. № 272 (у редакції наказу МНС України від 24.09.2012р. № 1214).

Правила, норми і стандарти України

 

 1.  НАПБ.А.01.001-04 Правила пожежної безпеки України.
 2.  Правила дорожнього руху.
 3. Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
 4.  НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики.
 5.  НПАОП 0.00-1.31-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.
 6.  НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових водогрійних котлів.
 7.  НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа, водогрійних котлів і водонагрівачів з температурою нагріву води не вище 115С.
 8.  НПАОП 0.00-4.03-04 Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 9.  НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
 10.  НПАОП 0.00-4.11-10 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з охорони праці.
 11.  НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
 12.  НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
 13.  НПАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.
 14.  НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
 15.  НПАОП 4.01-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
 16.  НПАОП 4.01-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.
 17.  НПАОП 0.00-4.12-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
 18.  НПАОП 0.00-4.23-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним із шкідливими та важкими умовами праці.
 19.  ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу.
 20.  ДСанПіН 3.3.2.007-98 Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.
 21.  ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
 22.  НАПБ В.01.050-98/920 Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.
 23.  Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Дежнаглядохоронпраці України від 16.03.2004 № 81.
 24.  Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН України від 13.08.2007 № 730.
 25.  Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом МОН України від 01.06.2010 № 521.
 26.  Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом МОН України від 15.11.2010         № 1085.
 27.  Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом МНС України від 16.07.2012 № 992.

 

Довідники, підручники, навчально-методичні матеріали

 

  1.  Законодавство України про охорону праці (у 3 томах). - К.: Основа, 2010.
  2.  В.Г.Робань, І.В.Зуб, О.Е.Сонін. Науково-практичний коментар Законодавства України про працю. - К.: Правова єдність, 2010.
  3.  Авер’янов Ф.І. Цивільна оборона. Тексти лекцій для студентів усіх спеціальностей. Чернігівський державний технологічний університет, 2004.
  4.  Б.В.Дзюнзюк, О.В.Мамонтов, Є.М.Анпіголов. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Цивільна оборона»(Цивільний захист населення). Харківський національний університет радіоелектроніки, 2007.
  5.  О.Є.Поляков, Г.Л.Юсіна, Н.І.Євграфова. «Цивільна оборона. Теоретичний  курс. Донбаська державна машинобудівна академія, 2007.
  6.  В.М.Шоботов. Цивільна оборона. Приазовський державний технічний університет, 2006.
  7.  Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці. – К.:»Факт», 2005.
  8.  Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1985.
  9.  Єлісєєв А.Г. Охорона праці. – К.: 1995.
  10.  Балюк Г. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні. – К.: 1997.
  11.  Безпека життєдіяльності. Збірник нормативних документів для навчальних закладів. – К.: Основа, 2010.
  12.  Г.Н. Крикунов, А.С.Беликов, В.Ф.Залунин. Безопасность жизнедеятельности. Днепропетровск: Пороги, 1992.
  13.  В.Ц.Жидецкий. Основи охорони праці. Львів: Афіша, 2002.
  14.  М.П.Куюшк, М.П.Гандзюк. Основи охорони праці. - К.: 1998.
  15.  К.М.Ткачук. Охорона праці. - К.: 1998.
  16.  В.М.Яроневська, В.Й.Чабан. Охорона праці в галузі. - К: 2004.
  17.  Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих навчальних закладів. 2011.
  18.  Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів. 2011.
  19.  Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Том 1 «Техногенна та природна небезпека». Посібник. - К.: КІМ, 2007.
  20.  Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Том 2 «Організація управління в надзвичайних ситуаціях». Посібник. – К.: КІМ, 2007.
  21.  Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту». Посібник. – К.: КІМ, 2008.
  22.  Є.І.Гончарук. Загальна гігієна. - К.: Вища школа, 1995.
  23.  А.М.Шевченко. «Гігієна праці». - К.: Вища школа, 1993.
  24.  Павлов А.В., Романанко Н.А., Хижняк Н.И. Биологическое загрязнение окружающей среды и здоровье человека. - К.: Здоровья, 1995.
  25. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» Інструктивно - методичні матеріали. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012        № 1/9-72.
  26.  Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Інструктивно-методичні матеріали. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 № 1/9-305.
  27.  Дуброва Н.Й. Атестація робочих місць за умовами праці у навчальному закладі. «Практика управління закладом освіти», № 8, 2012.
Last modified: Tuesday, 30 July 2013, 12:50 PM