До уваги геодезистів та землевпорядників!

Підготовка до здачі кваліфікаційних іспитів для інженерів-геодезистів та інженерів-землевпорядників

ІІНО КНУБА проводить триденні курси підготовки фахівців до сертифікації – складання кваліфікаційних іспитів для одержання кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста. 

Вартість курсів – 1300 грн. Початок навчання з 1 вересня  поточного року по мірі наповнюваності груп.

Програма підготовки складена на основі переліку питань до кваліфікаційного іспиту і містить правові, економічні, просторово-планувальні аспекти геодезії, геоінформатики та землеустрою. Підготовка проводиться з метою підвищення рівня теоретичних знань спеціалістів, які мають певний практичний досвід роботи у сфері геодезії та землеустрою. До навчального процесу залучені авторитетні  викладачі ІІНО КНУБА та провідні фахівці в галузі геодезії та землеустрою.

ІІНО КНУБА – один із перших вищих навчальних закладів, що уклали договір із Держгеокадастром України, з метою здійснення професійної підготовки та кадрового забезпечення у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, а також у сфері землеустрою, відповідно до ст. 5¹ Закону України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» та ст.66 Закону України «Про землеустрій».

Якщо Вас зацікавила інформація – зателефонуйте нам:

(044) 275 50 56; 244 96 63.

Кваліфікаційний іспит

24 квітня 2014 року На базі ІІНО КНУБА проводяться кваліфікаційні іспити для інженерів-геодезистів та інженерів-землевпорядників для одержання кваліфікаційного сертифікату.

Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджується професійна компетентність особи та рівень її кваліфікації. Кваліфікаційний іспит приймає Кваліфікаційна комісія.

Вартість проведення кваліфікаційного іспиту складає 1500 грн. Оплата здійснюється до початку проведення кваліфікаційного іспиту.

Інформація стосовно переліку та змісту документів, що подаються особами, зацікавленими у складанні кваліфікаційного іспиту, можна отримати

за посиланням

Реквізити для оплати навчання

Договір

Акт наданих послуг

Проведення кваліфікаційного іспиту відбувається на підставі Договору про співробітництво щодо підвищення кваліфікації інженерів-геодезистів та інженерів-землевпорядників, укладеного між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадасстр України) та Київським національним університетом будівництва та архітектури (КНУБА).

Курси підвищення кваліфікації

ІІНО КНУБА організовує курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів та сертифікованих інженерів-землевпорядників. Програма курсу розроблена відповідно до вимог до професійних програм підвищення кваліфікації.

Вартість навчання – 3500 грн. Термін навчання – 74 акад. години.

Проведення підвищення кваліфікації відбувається на підставі Угоди про співробітництво щодо підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр України) та Інститутом інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури (ІІНО КНУБА).

Детальна інформація про курси підвищення кваліфікації за телефонами:

(044) 275 50 56; 244 96 63.

Реєстр інженерів-землевпорядників та  інженерів-геодезистів, які склали кваліфікаційні іспити в КНУБА та одержали кваліфікаційні сертифікати.


Реєстр інженерів-землевпорядників, які пройшли підвищення кваліфікації в КНУБА та одержали кваліфікаційні свідоцтва.
logo_mini_forum.jpg

 

 

Міністерство освіти і науки України