Кафедра інформатики та обчислювальної техніки

Науково-педагогічний склад кафедри

В.О. зав.кафедрою д. ф-м наук професор Фінін Георгій Семенович

Колектив кафедри

Навчальні дисципліни кафедри:

-         Комп'ютерна інженерія;

Напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» поєднує глибоке вивчення як фундаментальних так і фахових дисциплін, що дає можливість готувати фахівців для вирішення актуальних завдань в таких галузях:

  • створення, використання, обслуговування складних комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня;
  • створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж;
  • створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Контактні дані

 

Тел.: (044) 244 -96 -63, 275-20-56 ауд. 236 (кафедра)

вул. Освіти, 4, м. Київ

e-mail: office@ipo-knuba.edu.ua

logo_mini_forum.jpg

 

 

Міністерство освіти і науки України