Кафедра управління територіями


ГЕОДЕЗИСТАМ
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМ


ОЦІНЮВАЧАМ ЗЕМЛІКафедра управління територіями є випусковою кафедрою по спеціальності "Геодезія та землеустрій", та здійснює підготовку фахівців для реалізації політики держави щодо формування земельних відносин, управління земельними ресурсами, розробки проектів землеустрою та здійснення ведення державного земельного кадастру, оцінки землі і нерухомості, реалізації природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням і охороною земель.


Кафедра проводить набір та навчання фахівців:

для здобуття освітнього ступеню "бакалавра" з терміном навчання 2,5 роки на основі ОКР молодшого спеціаліста та  присвоєння кваліфікації "Бакалавр з геодезії та землеустрою";

для здобуття освітнього ступеню "магістра" з терміном навчання: 1,5 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" або ОКР "спеціаліст",  та  присвоєння кваліфікації "Магістр з геодезії та землеустрою".

На кафедрі запроваджено індивідуальний підхід до потреб та особливостей кожного студента на виконання вимог нового Закону України "Про вищу освіту".  Навчання здійснюється на договірній основі за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб, та за ваучерами.

Кафедра була створена у 2011 році на базі Факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів Київського національного університету будівництва і архітектури, який було перейменовано в Інститут післядипломної освіти у відповідності до наказу МОН України №71 від 02.02.05р., а з 2015 року в Інститут інноваційної освіти КНУБА.


Науково-педагогічний склад кафедри

 

Завідувач кафедри

ПРУСОВ Дмитро Едуардович

доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

 

 

 

 

Колектив кафедри

Spoiler: Highlight to view

Берова Поліна Ігорівна                            викладач

Кузнецова Дар'я Сергіївна                           доцент

Кузьмич Олександр Йосипович                  доцент

Лапань Іван Андрійович                               викладач

Лізунова Аліна Петрівна                               доцент

Лященко Анатолій Антонович                      професор

Медведський Юрій Вікторович                    доцент

Михальова Марія Юріївна                            викладач

Нестеренко Олена Вікторівна                     доцент

Петраковська Ольга Сергіївна                    професор

Плешкановська Алла Михайлівна              професор

Свиридовська Світлана Миколаївна          викладач

Стрілець Валентина Станіславівна            викладач

Марковська Маргарита Василівна              викладач

Сумерін Яков Олександрович                     викладач

Бондаренко Ігор Володимирович                викладач

Диндар Павло Васильович                          викладач

Корнєва Світлана Петрівна                         викладач

Кравченко Анжела Вікторівна                      викладач

Легошина Олена Леонідівна                        викладач

Маркович Марія Миколаївна                       викладач

Придатко Світлана Іванівна                         викладач

Журавльова Мар'яна Вікторівна                 викладач

Копилов Олег Валерійович                          викладач

Носальська Лілія Віталіївна                         викладач

Притолюк Наталія Анатоліївна                    викладач

Редько Альона Володимирівна                   викладач

Щуренко Ірина Олександрівна                    викладач

Расько Анастасія Леонідівна                       викладач

Любарський Сергій Степанович                  викладач

Головенко Волоимир Михайлович              викладач

Дикун Віталій Васильович                           викладач

Загній Ольга Іванівна                                   викладач

Кіцула Володимир Іванович                        викладач

Пелипенко Людмила Анатоліївна               викладач

Салімова Надія Володимирівна                  викладач

Січкар Ольга Михайлівна                            викладач

Яворський Ярослав Миколайович              викладач

Черниш Ольга Володимирівна                    доцент

Мірошніченко Наталія Людославівна         викладач

Генсецький Микола Петрович                     доцент

Білоган Галина Романівна                           викладач

Томіна Оксана Василівна                             викладач

Басовська Валентина Миколаївна              викладач

 

Навчальна діяльність кафедри

Кафедра здійснює підготовку:

- бакалаврів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»;

- магістрів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»:

спеціалізації "Геодезичні технології землеустрою";

спеціалізації "Землеустрій та кадастр";

спеціалізації "Оцінка землі та нерухомого майна".

Спеціальність – "Геодезичні технології землеустрою"(ГТЗ)

Профіль фахівця: геодезичне забезпечення вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд; виконання високоточних геодезичних робіт при монтажі будівельних конструкцій та технологічного устаткування; збір просторових даних засобами GPS та наземних вимірювань електронними приладами; створення топографічних карт і планів різного призначення; розроблення автоматизованих систем оброблення даних інженерно-геодезичних вишукувань.

Спеціальність – "Землеустрій та кадастр"(ЗіК)

Профіль фахівця: створення баз даних і реалізація геоінформаційних технологій з питань кадастру; виконання кадастрових зйомок; організація територіально-функціонального використання земель і планування землекористування, нерухомості; планування розвитку населених пунктів і їх зонування; здійснення державного контролю за використанням і охороною земель.

Спеціальність – "Оцінка землі та нерухомого майна"(ОЗНМ)

Профіль фахівця: обстеження землі та іншого нерухомого майна з метою проведення незалежної оцінки майна і майнових прав різними методами для цілей оподаткування, купівлі/продажу, застави, відчуження та інших, передбачених законом, дій; проведення аналізу та прогнозування різних ринків нерухомого майна, дослідження потенційних можливостей нерухомості та визначення доцільності зміни існуючого використання; виконання оціночних процедур, підготовка та рецензування оціночної документації; надання консалтингових послуг.

 

Методична діяльність

В учбовому процесі використовуються методичні вказівки «Землевпорядні вишукування і проектування», «Оцінка землі», «Основи землевпорядкування та кадастру», «Інвестиційний аналіз», «Планування землекористування», «Планування територій України на державному, регіональному та місцевому рівнях», «Формування інфраструктури територій», тощо.

 

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри пов’язана з іншими спорідненими кафедрами КНУБА, такими як кафедра Землевпорядкування і кадастру, Інженерної геодезії, Геоінформатики і фотограмметрії.

Викладацький склад кафедри складається із дипломованих вчених, які вже давно проводять науково-дослідну роботу, виступають на наукових конференціях, семінарах, опубліковують праці в науково-технічних збірниках.

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри використовуються у навчальному процесі, зокрема, у дипломному та курсовому проектуванні.

На даному етапі науково-дослідна робота кафедри передбачає удосконалення навчальних програм та методичних комплексів навчальних дисциплін, створення електронних підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, впровадження в освітній процес інформаційних та мультимедійних технологій, підготовку навчально-методичних комплексів.

Кафедра підтримує тісні міжнародні творчі та наукові зв’язки зі спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів.

 

Контактні дані

Тел.: (044) 244-96-63, 275-20-56.

ІІНО КНУБА, м. Київ, вул. Освіти, 4, к. 240.

e-mail: d.e.prusov@gmail.com

logo_mini_forum.jpg

 

 

Міністерство освіти і науки України