Конкурс на заміщення посад

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ»

(ІІНО КНУБА)

 

оголошує конкурс на заміщення посад:

 

кафедра економіки та менеджменту

професор – 1 штатна одиниця.

 

кафедра будівництва і архітектури

старший викладач – 1 штатна одиниця.

 

Строк подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають у відділ кадрів ІІНО КНУБА такі документи: заяву на ім’я директора про допуск до участі у конкурсі, узгоджену із завідувачем кафедрою, звіт за попередній термін роботи (для осіб, які працюють в ІІНО КНУБА), матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, список наукових та навчально-методичних праць (для претендента, якого обирають уперше повний, якого обирають на наступний термін, список праць, виданих за попередній термін дії трудового договору чи контракту), рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри), довідку про проходження періодичного психіатричного огляду, особовий листок з обліку кадрів, автобіографію, оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання, характеристику з попереднього місця роботи.

 

Місцезнаходження  ІІНО КНУБА: 03037, м.Київ, вул.Освіти, 4, тел.(044) 245-48-56

office@ipo-knuba.edu.ua

logo_mini_forum.jpg

 

 

Міністерство освіти і науки України