Курси підвищення кваліфікації

ІІНО КНУБА, як провідна установа з підготовки фахівців будівельної галузі, проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації

 

БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ

 

Технічний нагляд за будівництвом та безпечною експлуатацією будівель і інженерних споруд

Технічний нагляд за будівництвом та безпечною експлуатацією будівель і інженерних споруд

Курс включає вивчення законодавчої та нормативної бази, організації та здійснення технічного нагляду за будівництвом, організації безпечної експлуатації будівель та інженерних споруд, проектно-кошторисної документації, охорона праці.

 

Якість, стандартизація та сертифікація у будівництві

Якість, стандартизація та сертифікація у будівництві

Курс включає вивчення основ нормування у будівництві, оцінки відповідності у будівництві, стандартизацію продукції, процесів, послуг у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів, системи управління якістю, основи метрології у будівництв.

Про курс    Подати заявку на курс   

 

Проектування та зведення будівель та споруд , основ і фундаментів для територій з підвищеною сейсмічністю та складними інженерно-геологічними умовами

Проектування та зведення будівель та споруд , основ і фундаментів для територій з підвищеною сейсмічністю та складними інженерно-геологічними умовами

Курс включає вивчення принципи проектування сейсмостійких будівель і споруд, методи розрахунків споруд з урахуванням реальних чинників, кам'яні будівлі та нормативні вимоги до їх об'ємно-планувальних і конструктивних рішень…

 

Обстеження, оцінювання технічного стану будівельних конструкцій

Обстеження, оцінювання технічного стану будівельних конструкцій

Курс включає вивчення основних положень з обстеження і оцінювання технічного стану будівельних конструкцій та основ будівель, положень про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації…

 

Ультразвуковий метод контролю залізобетонних конструкцій

Ультразвуковий метод контролю залізобетонних конструкцій

Курс включає вивчення нормативної документації і методик по контролю якості бетону, методи і засоби контролю в залежності від виду вибору, що перевіряється, та умов його експлуатації, УЗК якості бетону…

 

Кошторис у будівництві

Кошторис у будівництві

Курс призначений для підготовки фахівців - кошторисників, на базі користувачів ПК, з використанням професійних методичних матеріалів, і з урахуванням державної законодавчої бази. Навчання проводиться на базі останньої версії програмного комплексу Інпроект – Випуск кошторисів. Програмний комплекс КП ІВК (Інпроект – Випуск кошторисів) розроблений для розрахунку вартості будівництва на всіх його стадіях:

 • Інвесторська документація (підсистема Кошторисні документи);
 • Тендерна документація та Договірна ціна (підсистема Договірна ціна);
 • Акти виконаних робіт (підсистема Підрядник).

Термін навчання – 72 акад. години. Режим занять – 4 акад. годин в день. Вартість навчання 2400 грн.

 

Основи технічного регулювання у будівництві

Основи технічного регулювання у будівництві

Курс включає вивчення нормативно-правового забезпечення будівельної галузі , технічного регулювання у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів, сучасну систему стандартизації…

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Підвищення кваліфікації управителів багатоквартирних житлових будинків

Підвищення кваліфікації управителів багатоквартирних житлових будинків

Метою навчання за програмою підвищення кваліфікації управителів багатоквартирних житлових будинків є надання необхідних знань щодо діяльності управителів та виконання ними функцій з управління багатоквартирними житловими будинками, а також формування вмінь і навичок щодо застосування отриманих знань при організації безпосередньої діяльності управителя.

 

Підвищення кваліфікації голів і/або членів правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Підвищення кваліфікації голів і/або членів правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Метою навчання за програмою підвищення кваліфікації голів і/або членів правлінь ОСББ є надання необхідних знань щодо статусу, повноважень та функцій ОСББ, компетенції його статутних органів, форм управління спільним майном співвласників, розпорядження коштами об’єднання, здійснення організаційної роботи в ОСББ, регулювання відносин з виробниками і виконавцями житлово-комунальних та інших послуг, а також формування вмінь і навичок щодо застосування положень нормативно- правових актів для забезпечення ефективної діяльності об’єднання.

 

Впровадження державно-приватного партнерства у комунальному господарстві

Впровадження державно-приватного партнерства у комунальному господарстві

Курс включає вивчення формування умінь щодо розробки і втілення ефективних проектів в рамках державно-приватного партнерства із застосуванням сучасних засобів, методів і технологій у відповідності до чинних нормативно-правових документів, запровадження та використання у діяльності органів місцевого самоврядування принципів і механізмів державно-приватного партнерства.

 

Енергозбереження та енергоменеджмент у сфері житло-комунального господарства

Енергозбереження та енергоменеджмент у сфері житло-комунального господарства

Курс включає вивчення нормативно-правової бази з енергопостачання, енергозбереження і енергоменеджменту, основ ефективного енергозбереження та дієвого енергоменеджменту, формування умінь щодо розробки і втілення ефективних заходів з енергозбереження…

 

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

 

Підвищення кваліфікації інженерів-геодезистів

Підвищення кваліфікації інженерів-геодезистів

Курс розраховано на 74 академічних годин. Програма курсу розроблена відповідно до Вимог до професійних програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів.

 

Підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників

Підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників

Курс розраховано на 74 академічних годин. Програма курсу розроблена відповідно до Вимог до професійних програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

Підготовка до сертифікації інженерів-геодезистів

Підготовка до сертифікації інженерів-геодезистів

3-денні курси з харчуванням. Програма курсу забезпечує повноцінну підготовку до складання кваліфікаційного іспиту.

 

Підготовка до сертифікації інженерів-землевпорядників

Підготовка до сертифікації інженерів-землевпорядників

3-денні курси з харчуванням. Програма курсу забезпечує повноцінну підготовку до складання кваліфікаційного іспиту.

Курси розраховані на різні категорії слухачів:

 1. Школяр і старшокласники (профорієнтаційний курс);
 2. Архітектори (підвищення кваліфікації);
 3. Практикуючі ландшафтні дизайнери;
 4. Тематичні курси;
 5. Дитячий ландшафти;
 6. Індивідуальні заняття.
Тривалість курсів залежить від вибраної тематики.

 

Детальна інформація про курси підвищення кваліфікації – за телефоном:(044) 244-96-63, 275-20-56, Факс: 245-48-56.

 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ в ІІНО КНУБА – це можливість отримати нові знання та практичні навики для підвищення свого професійного рівня.

 

До навчального процесу курсів залучаються професорсько-викладацький склад Київського національного університету будівництва і архітектури, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентства земельних ресурсів України,науковці, провідні фахівці будівельної галузі.

По закінченню навчання слухачі одержують Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

Начання відбувається у сучасних комп’ютерних класах (див. фото)

Навчальні курси в ІІНО КНУБА – це реальна можливість

 •  розширити свій освітній простір
 •  отримати нові сучасні знання
 •  набути практичних умінь і навичок для підвищення професійного рівня

Набуття практичного досвіду – запорука професійного зростання!

Подати заявку на курси


 

Записуйтеся на постійно діючі курси в ІІНО КНУБА

 • по телефону: (044) 245 48 56; (044) 244 96 63
 • по e-mail: office@ipo-knuba.edu.ua
 • онлайн заявка

 

Інвестуй у свій розвиток!

logo_mini_forum.jpg

 

 

Міністерство освіти і науки України