Ліцензування та акредитація

Ліцензія та сертифікати


Висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців ОКР "бакалавр" галузі знань 0801 "Геодезія та замлеустрій" напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" у Відокремленному структурному підрозділі "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури"


Висновки акредитаційної експертизи підготовки ОКР "бакалавр" за напрямом 6.060101 "Будівництво" (192 "Будівництво та цивільна інженерія") галузь знань 0601 "Будівництво та архітектура" (19 "Архітектура та будівництво") у Відокремленному структурному підрозділі "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури"


Висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців ОКР "спеціаліст" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 193 "Геодезія та замлеустрій" у Відокремленному структурному підрозділі "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури"


Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки ОКР "спеціаліст" за спеціальістю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" у Відокремленному структурному підрозділі "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури"

logo_mini_forum.jpg

 

 

Міністерство освіти і науки України