НАВЧАННЯ за ВАУЧЕРАМИ

ВАУЧЕРИ НА НАВЧАННЯ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СВОЄЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2013р. №207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» право на одноразове отримання ваучера на навчання мають :

- особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років;
- особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров'я до досягнення ними встановленого пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно;
- особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію.

 

Ваучер отримується в територіальних органах Державної служби зайнятості (районних, міських центрах зайнятості).

 

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (ІІНО КНУБА)на підставі ваучерів здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, перепідготовка або спеціалізація здійснюється за напрямом та спеціальностями:

Галузь

Спеціальність (напрям підготовки)

07 Управління та адміністрування

073

Менеджмент

12 Інформаційні технології

123

Комп'ютерна інженерія

19 Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

19 Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

 

Для отримання ваучера потрібно подати заяву, а також копії документів:

1. Паспорт;

2. Трудова книжка;

3. Документ про освіту;

4. 4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), що засвідчені її підписом.

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Для оброблення персональних даних особа подає територіальному органові письмовий дозвіл відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»..

Не згайте свій шанс отримати ваучер на навчання, адже правом скористатися такою можливістю громадяни мають тільки один раз!

За більш детальною інформацією звертайтеся в ІІНО КНУБА за телефонами:

(044) 275 50 56; 244 96 63.

За підтримки Державної служби зайнятості

logo_mini_forum.jpg

 

 

Міністерство освіти і науки України