ВСТУПНА КАМПАНІЯ

Корпус, будівля, ІІНО КНУБА

 

Прийом заяв та документів для вступу

на денну форму навчання здійснюється

з 12 по 26 липня 2017 року

на заочну форму навчання здійснюється

з 10 березня по 31 березня 2017 року

з 24 липня по 15 серпня 2017 року

Телефон приймальної комісії:

(044) 275 20 56, 244 96 63

Факс (044) 245 48 56

Адреса: м. Київ, вул. Освіти, 4, каб. 125 (1 пов.)

 

До уваги вступників!

В інституті курси з підготовки до вступних фахових випробувань на спеціальність "Архітектура та містобудування".


Термін навчання 1 місяць

За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:
(044)244-96-63, 275-20-56,Факс: 245-48-56.
До уваги студентів та абітурієнтів!

В інституті запроваджено індивідуальний підхід до потреб та особливостей кожного студента на виконання вимог нового Закону України "Про вищу освіту"

За інформацією звертатися до завідувачів кафедр


Правила прийому на 2017 рік

Положення про приймальну комісію, 2016 рік

Інформаційні таблиці до правил прийому в 2017 році:

Таблиця 1.
Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2.
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного)

Таблиця 3.
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра

Таблиця 4.
Перелік крнкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)


Спеціальності денної та заочної форми навчання:

Комп'ютерна інженерія

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

Економіка;

Інститут інноваційної освіти Київського національного унiверситету будiвництва i архітектури оголошує прийом на навчання вступників, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, освітній ступінь бакалавра, освітній ступінь магістра

Вступники на перший курс деної та заочної форми навчання за спеціальностями «Комп'ютерна інженерія», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Економіка» надають сертифікати ЗНО 2017 року з предметів:

 1. Українська мова та література
 2. Математика;
 3. Історія України або Англійська мова або Географія.

Прийом до ВСП «ІІНО КНУБА» здійснюється за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу за інтегрованими навчальними планами:

Програми вступних випробувань:

Архітектура та містобудування


Менеджмент


Економіка


Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Комп'ютерна інженерія


Будівництво та цивільна інженерія

Spoiler: Highlight to view

Програма вступного випробування для здобуття освітнього рівня Бакалавр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство», спеціалізація «Міське будівництво та господарство (охорона праці в будівництві)»

Програма вступного випробування для здобуття освітнього рівня Бакалавр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Промислове та цивільне будівництвоо»

Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітнього рівня Бакалавр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство»,
спеціалізація «Міське будівництво та господарство (охорона праці в будівництві)», спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»

Програма співбесіди для здобуття освітнього рівня Бакалавр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство»,
спеціалізація «Міське будівництво та господарство (охорона праці в будівництві)», спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»

Програма вступного випробування для здобуття ОКР Магістр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство»

Програма додаткового вступного випробування для здобуття ОКР Магістр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Міське будівництво та господарство»;
спеціалізація «Міське будівництво та господарство (охорона праці в будівництві)»

Програма вступного випробування для здобуття ОКР Магістр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»

Програма вступного додаткового випробування для здобуття ОКР Магістр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»


Програма вступного випробування для здобуття освітнього рівня Бакалавр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання та вентиляція»

Програма вступного випробування для здобуття освітнього рівня Бакалавр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»

Програма співбесіди для здобуття освітнього рівня Бакалавр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»

Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітнього рівня Бакалавр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання та вентиляція»

Програма вступного випробування для здобуття ОКР Спеціаліст за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання та вентиляція»

Програма вступного випробування для здобуття ОКР Спеціаліст за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»

Програма співбесіди для здобуття ОКР Спеціаліст за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання та вентиляція»

Програма співбесіди для здобуття ОКР Спеціаліст за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»

Програма додаткового вступного випробування для здобуття ОКР Спеціаліст за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання та вентиляція»

Програма додаткового вступного випробування для здобуття ОКР Спеціаліст за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення»


Геодезія та землеустрій

Галузь знань «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО»

Спеціальності:

- «Архітектура та містобудування»
спеціалізація:
 • «Архітектура будівель та споруд»;
- «Будівництво та цивільна інженерія»
спеціалізації:
 • «Нормування, стандартизація та оцінка якості будівництва»;
 • «Теплогазопостачання і вентиляція»;
 • «Міське будівництво та господарство»;
 • «Міське будівництво та господарство (Охорона праці в будівництві)»;
 • «Промислове та цивільне будівництво»;
 • «Водопостачання та водовідведення».
- «Геодезія та землеустрій»
спеціалізації:
 • «Геодезія та геодезичні технології»;
 • «Землеустрій та кадастр»;
 • «Оцінка землі та нерухомого майна».

Термін навчання:

 • 2 роки 10 міс. на основі ОКР молодшого спеціаліста для отримання освітнього ступеня «Бакалавр» за кваліфікацією «Бакалавр з архітектури»;
 • 1 рік 10 міс на основі освітнього ступеня бакалавра для отримання освітньо ступеня «Магістр» з присвоєнням   кваліфікації  «Магістр з архітектури».
 • 2 роки 10 міс. на основі ОКР молодшого спеціаліста для отримання освітнього ступеня «Бакалавр» за кваліфікацією «Бакалавр з будівництва»;
 • 1,5 роки на основі освітнього ступеня бакалавра для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з присвоєнням   кваліфікації  «Магістр з інженерії».
 • 2,5 роки на основі ОКР молодшого спеціаліста для отримання освітнього ступеня «Бакалавр»за кваліфікацією «Бакалавр з геодезії та землеустрою»;
 • 1,5 роки на основі освітнього ступеня бакалавра  для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з присвоєнням кваліфікації  «Магістр з геодезії та землеустрою» із зазначенням відповідної спеціалізації.

 

Галузь знань  «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Спеціальність:

- «Менеджмент»
- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

Термін навчання:

 • 1 рік, 10 міс., на основі ОКР молодшого спеціаліста для отримання освітнього ступеня Бакалавр з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності»;
 • 4 роки за денної форми навчання, на основі повної середньої освіти, для отримання освітнього ступеня Бакалавр з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності»;
 • 4,5 років за заочної форми навчання, на основі повної середньої освіти для отримання освітнього ступеня Бакалавр з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності»;
 • 1 рік, 10 міс. роки на основі ОКР молодшого спеціаліста для отримання освітнього ступеня Бакалавр з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з менеджменту»;
 • 1,5 роки на основі освітнього ступеня бакалавра  для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" з присвоєнням кваліфікації «Магістр з менеджменту».
 • 1,5 роки на основі освітнього ступеня бакалавра  для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" з присвоєнням кваліфікації «Магістр з підприємництвтва, торгівлі та біржової жіяльності».

 

 

Галузь знань  «ІФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Спеціальність:

- «Комп'ютерна інженерія»

Термін навчання:

 • 2 роки 10 міс., на основі ОКР молодшого спеціаліста для отримання освітнього ступеня Бакалавр з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з комп'ютерної інженерії»;
 • 4 роки за денної форми навчання, на основі повної середньої освіти, для отримання освітнього ступеня Бакалавр з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з комп'ютерної інженерії»;
 • 4,5 років за заочної форми навчання, на основі повної середньої освіти для отримання освітнього ступеня Бакалавр з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з комп'ютерної інженерії»;
 • 1,5 роки на основі освітнього ступеня бакалавра  для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" з присвоєнням кваліфікації «Магістр з комп'ютерної інженерії».


Галузь знань  «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

Спеціальність:

- «Економіка»

Термін навчання:

 • 1 рік, 10 міс. на основі ОКР молодшого спеціаліста для отримання освітнього ступеня Бакалавр з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з економіки»;
 • 4 роки за денної форми навчання, на основі на основі повної середньої освіти для отримання освітнього ступеня Бакалавр з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з економіки»
 • 4,5 років за заочної форми навчання, на основі на основі повної середньої освіти для отримання освітнього ступеня Бакалавр з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з економіки;»
 • 1,5 роки на основі освітнього ступеня бакалавра  для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" з присвоєнням кваліфікації «Магістр з економіки».

Вступники зараховуються до ВСП «ІІНО КНУБА» на третій курс за результатами вступних фахових випробувань за конкурсом.

Навчання здійснюється на договірній основі за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб та за ваучерами.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ

 • Документ державного зразка про раніше здобутий рівень вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ (диплом про вищу освіту або сертифікат ЗНО), і додаток до нього;
 • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;

Прийом заяв та документів для вступу на навчання здійснюється  відповідно до Правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» в 2017 році два рази на рік в період:

- з 10.03.2017р. по 17.03.2017р.;

- з 24.07.2017р. по 15.08.2017р.

на денну форму навчання здійснюється

- з 12.07.2017р по 26.07.2017р

Фахові вступні випробування проводяться в березні та серпні відповідно до затверджених графіків.

На період проведення заліково-екзаменаційних  сесій студенти інституту забезпечуються гуртожитком.

 

Наша адреса: 03037, м. Київ, вул. Освіти, 4, кім. 125 (1 пов.)

Контактні телефони: (044) 275-20-56, 244-96-63 Факс: (044) 245 48 56

e-mail: office@ipo-knuba.edu.ua

 

logo_mini_forum.jpg

 

 

Міністерство освіти і науки України