Висновки проведення чергової акредитаційної експертизи в ІІНО КНУБА

Інститут інноваційної освіти КНУБА відповідно до п.п. 3 пункту 3 наказу МОН  від 13.02.2017 та № 241-А від 13.02.2017 № 242-А «Про проведення акредитаційної експертизи» оприлюднює висновки експертної комісії за результатами проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки " 6.060101 "Будівництво"" та " 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"" у Відокремленному структурному підрозділі "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури" у розділі "Ліцензування та акредитація"

logo_mini_forum.jpg

 

 

Міністерство освіти і науки України